Konferansa özet gönderimi için belirlenen sürede uzatma yapılmıştır.
15. Dilbilim Öğrenci Konferansı'na sözlü sunum ve poster sunumu olarak özet gönderimi için belirlenen sürede uzatma yapılmıştır. Özetlerinizi 7 Şubat 2022'ye dek 15dok.hacettepe.edu.tr bağlantısında yer alan form üzerinden konferansa gönderebilirsiniz.