Düzenleme Kurulu
  • Arş. Gör. Dr. Emre Yağlı
  • Arş. Gör. Buse Şen Erdoğan
  • Arş. Gör. Esin Özge Esen
  • A. Miray Doyduk (Dilbilim Topluluğu Başkanı)
  • Berkay Topuk (Dilbilim Topluluğu Başkan Yardımcısı)