Danışma Kurulu
  • Doç. Dr. Murat Özgen - Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üy. İpek Pınar Uzun - Ankara Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üy. Gülsüm Atasoy Kolbaşı - Toros Üniversitesi
  • Arş. Gör. Dr. Emel Kökpınar Kaya - Hacettepe Üniversitesi
  • Arş. Gör. Dr. Emre Yağlı - Hacettepe Üniversitesi