Davetli Konuşmacı

Güliz Güneş - Tübingen Üniversitesi

Morphosyntax and phonology of agreement in Turkish

Güliz Güneş Tübingen Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nde araştırmacı olarak çalışmakta ve burada dilbilim alanında dersler vermektedir. 2015-2019 yılları arasında Leiden Üniversitesi Dilbilim Merkezi’nde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışıp, genel sözdizim, sesbilim, bürün-sözdizim arakesiti ve Hollandaca ve Flamancada ilgeç öbekleri konularında dersler vermiştir. Bu süreçte Hollanda Araştırma Konseyi’nin fonu ile yürütülen bir projenin üyesi olarak eksiltili tümcelerde bürün etkisi ve bilgi yapısından kaynaklı düşük tonlama oluşumlarının eksiltili tümcelerin kabul edilebilirliğindeki olası etkilerini araştırmıştır. Bu yıllardaki çalışmaları Türkçe, İngilizce, Hollandaca, Macarca ve İzlandaca dillerini kapsamaktadır. Doktora araştırması süresince Türkçedeki çeşitli parantez yapılarının bürünsel öbek özelliklerini araştırmıştır. Ayrıca, bu süreç sonunda, Türkçenin bürün-sözdizim arakesitine dayandırılan yeni bir bürünsel öbekleme algoritması öne sürmüş ve Türkçenin bürünsel tipolojik sınıflandırmada yerini tartışmıştır.

Genel ilgi alanları bürün-bilgi yapısı hizalaması ve bürün-biçimsözdizim arakesitidir. Bu konular dahilinde ek, sözcük, öbek ve tümce seviyeleri hakkında başta Türkçe olmak üzere çeşitli dillerde uluslararası ve hakemli dergilerde ve kitaplarda araştırma makaleleri yayınlamıştır. Yakın zamandaki araştırmaları arasında Macarca ve İngilizcede tam ve eksiltili yankı sorularının sözdizimsel ve bürünsel özellikleri, İzlandacada bilgi yapısı kaynaklı tonlama düşümleri, Türkçedeki bürünsel öbeklenmenin sözdizimsel evre kuramı bağlamında incelenmesi gibi konular bulunmaktadır. Dr. Anikó Lipták ile, 2022 yılında yayınlanacak olan The Derivational Timing of Ellipsis (Eksiltinin Türetimsel Zamanlaması) isimli kitabın düzenleyiciliğini yapmıştır.

____

Konuşmacıya ilişkin bağlantılar: